solutions-industrial-main

Suunnittelemattomien tuotantokatkojen minimointi

Vaatimus jatkuvasta koneiden ja laitteiden käyttötietojen saatavuudesta on tuotannon tilannekuvan perusedellytys. Moderni laitekanta yleensä pystyy vastaamaan haasteeseen. Koneita, jotka eivät lähtökohtaisesti tätä tee, mutta ovat kriittisiä tuotannon sujumisessa, joudutaan seuraamaan erityisjärjestelyin.

TreLab Smart Data Mill -ratkaisu pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa laitteiden ja koneiden käytöstä ja niiden toimintaympäristöstä. Ratkaisu kytkee asennetun laitekannan tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmiin. Näin kyetään toteuttamaan aiemmin ”Teollisen Internetin” ulkopuolelle jääneiden koneiden tiedonkeruun tarpeet kattavasti ja mittakohdetta häiritsemättä.

industrial internet

 

Kattava tilannekuva ja seurantaraportit mahdollistavat

  • Asennetun konekannan kustannustehokkaan käytön seurannan:
    • käyttöaste, käyttötapa, kuormitus, ympäristö
  • Kustannusten tarkemman kohdistamisen tuotantoerille
  • Toiminnan kehittämisen ennakoivammaksi
  • Huoltoseisokkien ajoittamisen
  • Huoltoresurssien ja -kustannusten paremman hallittavuuden

Ajantasainen, faktapohjainen tieto tiivistetään havainnoiksi, jotka tukevat resurssien suuntaamiseen liittyvää päätöksentekoa. Näin varmistetaan sujuva, tehokas ja turvallinen toiminta laitekannan koko elinkaaren ajan.

industrial-internet-02

Vaativasta tiedon keräämisestä vaivatonta TreLab Smart Data Mill vakio-ominaisuuksia hyödyntäen tiedon kerääminen voidaan aloittaa nopeasti. Tyypillisesti asennus- ja käyttöönottotyö saadaan tehtyä muutamassa tunnissa.

Järjestelmä on modulaarinen, mikä mahdollistaa käytettävissä olevien ominaisuuksien helpon lisäämisen myöhemminkin. Ratkaisun tuottaman seurantatiedon siirtäminen asiakkaan omaan taustajärjestelmään on joustavasti toteutettavissa.

Lisäksi mittalaite voidaan mukauttaa vastaamaan erilaisia asiakasvaatimuksia, jolloin esim. sen energiankulutus saadaan minimoitua käyttötarkoitusta vastaavaksi. Ratkaisu mahdollistaa myös tuotekehityshankkeiden nopean prototyypityksen. TreLab Oy:lla on erityisosaamista järjestelmän virittämisestä mahdollisimman toimivaksi kulloiseenkin mittahaasteeseen.

TreLab Smart Data Mill hyödyt

  • Smart Tagit mittapisteen pinnalle kiinnitettäviä, mikä yhdessä langattomuuden kanssa mahdollistaa jälkiasennukset lyhyessä asennusajassa ja vähäisin instrumentointikustannuksin
  • Ohjelmoitavat Smart Tagit soveltuvat lukuisiin mittaus- ja tiedon keruu–tehtäviin, kerätyn tiedon jäsentämiseen sekä kriittisten operatiivisten tapahtumien tunnistamiseen
  • Toteutukset ovat suoraviivaisesti kasvatettavissa yksinkertaisista ja rajatuista mittausprojekteista globaalin mittakaavan hankkeisiin

Lisätietoja varten ota yhteyttä