TreLabin tarkan sensoridatan avulla Fortum optimoi Imatran vesivoimalan toimintaa

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksella TreLabin Smart Data Mill -järjestelmä tuottaa reaaliaikaista dataa koneita ympäröivien rakenteiden värähtelyistä. Tiedon avulla Fortum pystyy optimoimaan turbiinien käyttöä sekä ennalta välttämään ongelmatilanteita, jolloin huollon tarve minimoidaan ja resursseja säästyy.

– Tähän asti rakenteiden värähtelyjen arviointi on ollut ihmisaistien varassa, mikä on sikäli ongelmallista, että miehittämättömissä vesivoimaloissa ei ole henkilöstöä paikalla värähtelytilanteita arvioimassa. Lisäksi ihmisen kokemus on aina subjektiivinen eikä sellaisena verrattavissa tai raportoitavissa, kertoo Fortumin Digital Transformation Manager Eero Kukkola.

TreLabin järjestelmän avulla Fortum saa vertailtavaa ja luotettavaa dataa koneiden vaikutuksista rakennusteknisiin rakenteisiin. Yhdistämällä tätä dataa käyttö- ja tuotantodataan Fortumilla pystytään tarkasti määrittelemään kunkin koneen optimaalinen ja turvallinen ajoalue, jolloin koneista saa parhaan hyödyn irti.

– Pystymme myös ennakoimaan ja välttämään rakenteita koettelevat poikkeustilanteet, jolloin huollon tarve vähenee. Se tuo meille selvää säästöä, kuvaa Erkki Luukkonen, joka toimii Fortumin Imatran voimalaitoksella Asset Managerina.

Ketterä järjestelmä päivässä pystyyn

Siinä missä moni muu mittausjärjestelmä vaatii kuukausien suunnittelu- ja käyttöönottovaiheen, TreLabin järjestelmä saadaan ketterästi käyttöön. Smart Tag -anturit ja tukiasemat asennettiin käyttövalmiiksi heti ensikäynnillä laitoksella. Myös sensorien siirto paikasta toiseen käy helposti ja nopeasti.

”Meille oli yllätys, miten nopeasti ja kustannustehokkaasti järjestelmä saatiin käyttöön ja miten tarkkaa dataa se tuotti.” – Eero Kukkola, Fortum

– TreLabin mittaustulosten luotettavuus on meille merkittävä tekijä. Laitoksella on noin viisikymmentä anturia, ja kun vertailemme vierekkäisten mittapisteiden tuloksia, niiden keskinäinen vastaavuus kertoo meille, että mitattu data todella pitää paikkansa, kertoo Erkki Luukkonen.

Laaja yhteensopivuus IoT-alustojen kanssa takaa datan parhaan hyödyntämisen

Sensoritieto tallentuu TreLabin ylläpitämään pilvipalveluun, josta data on keskeytyksettä asiakkaan noudettavissa. Fortumilla TreLabin tuottama sensoridata yhdistetään IBM:n Bluemix-alustassa Fortumin omaan tuotantodataan, jolloin järjestelmän tuottama tieto antaa paljon aiempaa tarkemman ja kattavamman kuvan laitoksen aidoista tuotantotilanteista.

Korkean tason datasyötteestämme asiakas saa jo paljon uutta tietoa kohteestaan. Järjestelmämme on yhteensopiva monien IoT- ja analytiikka-alustojen kanssa. Niissä datasyötettä voi yhdistää muihin prosessitietoihin yhä monipuolisemman kokonaiskuvan muodostamiseksi.” – Ismo Laitinen, TreLab

– Imatran voimalaitoksella olemme pystyneet mittaamaan juuri niitä asioita mitä pitikin. Meillä on erinomainen pohja lähteä viemään TreLabin sensorijärjestelmää myös muihin vesivoimaloihimme, Fortumin Eero Kukkola päättää.


TreLab_case_Fortum_infografiikka

Haluatko kuulla lisää Trelabin ratkaisusta?

Trelabin ratkaisuista Antaa mielellään lisätietoja Ismo Laitinen, ismo.laitinen@trelab.fi, puh. 050 303 8354. Tutustu myös muihin referensseihimme.