Olosuhteiden etäseuranta helpoksi

Langattomat, reaaliaikaiset tiedon keräämisen ratkaisut mahdollistavat uudenlaisia ratkaisuja sekä asuinhuoneistojen että liike-, tuotanto- ja varastotilojen etävalvontaan, tarkoituksen mukaisten olosuhteiden varmistamiseen ja tilojen energiatehokkaampaan käyttöön.

Smart Data Mill -ratkaisu soveltuu erinomaisesti erilaisten tilojen olosuhteiden seurantaan. Esiasennetun järjestelmän mittarit ja tukiasemat viedään paikoilleen, kytketään päälle ja mittatiedon kerääminen voi alkaa. Aikaa tähän menee kohteessa vain muutama minuutti.

Koska langattomat mittarit ovat kooltaan pieniä, kevyitä ja huomaamattomia eivätkä laitteet tarvitse kiinteitä asennuksia tukiasemien verkkovirransaannin lisäksi, järjestelmä mahdollistaa juuri halutun pituiset mittaukset ja on helposti siirrettävissä eri kohteiden välillä. Sama järjestelmä pystyy seuraamaan esimerkiksi lämpötiloja useammasta pisteestä mittakohteen alueella, jolloin saadaan aikaiseksi kattava kartoitus.

Lisäksi kukin mittari pystyy mittaamaan samanaikaisesti lämpötilan lisäksi ilmankosteutta, ilmanpainetta sekä ympäröivää valoisuutta. Smart Data Mill -ratkaisu on monipuolinen ja joustava. Toteutus voi vaihdella asuntokohtaisesta mittauksesta useamman tilan yhtäaikaiseen tarkasteluun, samassa kohteessa tai jopa eri paikkakunnilla.

 

olosuhdeseuranta_FI

Esimerkkitoteutus huoneistomittauksesta.

 

Mittatietoja voidaan seurata reaaliaikaisesti TreLab-älypuhelinsovelluksen kautta, joka on maksutta saatavissa Android-, iOS- ja Windows Phone –puhelimiin. Tieto kerätään myös seurantajakson aikana asiakaskohtaisesti yksilöityyn raporttiin, jonka visualisoidusta yhteenvedosta poikkeamat on nopea huomata. Smart Data Mill ratkaisu toimii sekä itsenäisesti että se on integroitavissa asiakkaan tietojärjestelmiin niin haluttaessa.

TreLab Oy tekee aktiivista yhteistyötä kiinteistöhuollon ja isännöinnin ammattilaisten kanssa. Ratkaisua on käytetty taloyhtiöissä huone- ja huoneistokohtaiseen olosuhdeseurantaan – sen avulla on pystytty nopeasti ja luotettavasti vastaamaan asiakasyhteydenottoihin sekä pystytty dokumentoimaan lähtötilanne ja sen muutokset. Käyttäjäkokemusten mukaan järjestelmän käyttö on ollut suoraviivaista ja helppoa. Vastaavasti Smart Data Mill -ratkaisua on sovellettua valmistavan teollisuuden alku-, väli- ja lopputuotevarastojen olosuhdevalvonnassa (lämpötila, kosteus).

 

Lisätietoja varten ota yhteyttä