solutions-main-1044px

Ohjelmistollisesti muokattava langaton mittaratkaisu etävalvonnan reaaliaikaisiin tietotarpeisiin

Smart Data Mill on langaton, älykäs sensorointiratkaisu, joka soveltuu erityisesti käytössä olevan laitekannan käytön ja olosuhteiden seurantaan. Järjestelmän ohjelmoitavat mittalaitteet, Smart Tagit, kiinnitetään suoraan seurattaviin koneisiin tai laitteisiin ilman että itse laitteisiin tarvitsee tehdä mitään oleellisia muutoksia, jonka jälkeen mittalaitteet ohjelmoidaan keräämään liiketoiminnan kannalta olennainen tieto. Kerättävä tieto tuodaan salatusti ja turvallisesti toiminnanohjauksen sovellusten sekä analytiikkatyökalujen käyttöön, mikä mahdollistaa tehokkaamman toiminnan ja myös uusien liiketoimintamallien kehittämisen.

Smart Data Mill koostuu kolmesta pääelementistä: pienikokoisesta, älykkäästä mittalaitteesta (Smart Tag), langattomasta tukiasemasta ja pilvipalvelusta. Ratkaisun kulmakivinä on päälle liimattavuus, matalat instrumentointi- ja ylläpitokulut, itse järjestelmän tehokas etähallinta ja tiedonsiirtokyky sekä integroivuus ulkoisen API-rajapinnan kautta. Kokonaisuutta voidaan täydentää puhelinsovelluksella, jonka kautta saadaan tilannekuva liikkeellä oltaessa. Se on saatavilla joko palvelupohjaisena vakioratkaisuna tai siitä muokattuna asiakasversiona.

TreLab Oy:n Smart Data Mill parantaa reaaliaikaista tilannetietoisuutta olemassa olevan laitekannan käytön ja olosuhteiden seurannassa. Nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

 

TreLab Smart Data Mill

 • Smart Tagit mittapisteen pinnalle kiinnitettäviä, mikä yhdessä langattomuuden kanssa mahdollistaa jälkiasennukset lyhyessä asennusajassa ja vähäisin instrumentointikustannuksin
 • Ohjelmoitavat Smart Tagit soveltuvat lukuisiin mittaus- ja tiedon keruu–tehtäviin, kerätyn tiedon jäsentämiseen sekä kriittisten operatiivisten tapahtumien tunnistamiseen
 • Toteutukset ovat suoraviivaisesti kasvatettavissa yksinkertaisista ja rajatuista mittausprojekteista globaalin mittakaavan hankkeisiin

  ratkaisukuvaus

Smart Tag

TreLab Smart Tag

 • Perusmittauksesta kriittisten tapahtumien tunnistamiseen ja tehokkaaseen tiedonvälitykseen
 • Mukana prosessointitehoa ja muistikapasiteettia (offline)
 • Optimoitu toimimaan erittäin alhaisella virrankulutuksella
 • Monia vaihtoehtoja virransyötölle
 • Yhteys tukiasemaan Bluetooth Smart –teknologialla
 • Pilvipalvelun kautta Smart Tagien hallinnointi ja päivitykset
 • Mittauskyky (vakio):
  1. Kiihtyvyys (lineaarinen, rotaatio)
  2. eKompassi
  3. Lämpötila
  4. Suhteellinen ilmankosteus
  5. Ilmanpaine
  6. Valoisuus (RGB, IR)
  7. Läsnäolo (suhteessa tukiasemaan)

Tukiasema

 • Välittää tietoja Smart Tagien ja pilvipalvelun välillä
 • Jalostaa ja yhdistelee tietoja Smart Tageilta
 • Mahdollista kerätä ja purkaa tietoja myös paikallisesti
 • Pilvipalvelun kautta tukiasemien hallinnointi ja päivitykset

Pilvipalvelu (+ ulkoinen API)

 • Tehokas tiedon keruu, hallinta, jalostaminen ja välitys
 • Tapahtumatietojen yhdistely ja tarvittaessa hälytysten lähettäminen
 • Kerätty / rakenteellistettu tieto saatavilla APIn kautta 3. osapuolien sovelluksiin ja palveluihin
 • Smart Tagin ja tukiasemien hallinta

Tyypilliset sovellusalueet